Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych na sześciu napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 220 kV i 400 kV. Zadanie polegać będzie na wykonaniu pomiarów uziemień przy stanowiskach słupów, a tam gdzie okaże się to niezbędne, na ich naprawie.


Dodatkowo na wszystkich liniach stare przewody odgromowe zostaną wymienione na nowe. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo pracy linii, co w praktyce oznacza stabilniejsze dostawy energii elektrycznej do setek tysięcy odbiorców.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna