Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Zakończono prace na linii Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki

Wykonawca zakończył już wszystkie zaplanowane prace, prowadzone na linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki. Altualnie trwa szacowanie szkód, które powstały w trakcie prowadzenia robót. Na tej podstawie wypłacane są odszkodowania należne właścicielom nieruchomości, z których wykonawca musiał korzytać w trakcie prowadzenia prac. \.

Zapisz

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna