Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Zakończono prace na linii 400 kV Kozienice – Lublin Systemowa

Zakończono prace na linii 400 kV Kozienice – Lublin Systemowa. Aktulanie podpisywane są protokoły zdawczo-odbiorcze. Jednocześnie trwa szacowanie powstałych szkód, a właścicielom nieruchomści, na których prowadzono prace, wypłacane są należne odszkodowania. 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna