Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Trwa naprawa uziemień na linii Mikułowa - Polkowice

Rozpoczęcie prac poprzedziło przeprowadzenie pomiarów uziemień. Odbywało się to w sposób nieinwazyzny, z użyciem jedynie lekkiej aparatury pomiarowej. Aktualnie, wykwalifikowani pracownicy dokonują wymiany tych uziemień, które w trakcie pomiarów zostały zakwalifikowane do zastąpienia nowymi. Po zakończeniu prac skuteczność ochrony przeciwpożarowej linii znacznie wzrośnie.

Prace staramy się prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć wszelkie uciążliwości związane z ich realizacją. Niemniej jednak, przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
 

 

Zapisz

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna