Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Rozpoczynamy procedurę wypłaty odszkodowań

W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac eksploatacyjnych na linii 220 kV Abramowice - Mokre, Wykonawca przystąpił do inwentaryzowania szkód i podpisywania porozumień z właścicielami tych dziełek, na których doszło do jakichkolwiek zniszczeń. Na tej podstawie właścicielom wypłacone zostaną odszkodowania.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna