Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Linia 400 kV Rzeszów - Krosno Iskrzynia

Linia 400 kV Rzeszów - Krosno Iskrzynia została wybudowana w 1991 r. Jej trasa przebiega przez tereny 11 gmin (m. Kolbuszowa, Głogów Małopolski, Świlcza, Boguchwała, Czudec, Strzyżów, Niebylec, Domaradz, Jasienica Rosielna, Korczyna, Krościenko Wyżne). Długość linii wynosi 68 km.

Schemat przebiegu linii (RZE-KRI) prezentuje poniższy wycinek mapy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (pełna wersja dostępna jest tutaj).

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna