Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Linia 400 kV Kozienice - Lublin Systemowa

Linia 400 kV Kozienice – Lublin Systemowa została wybudowana w 1978 r. Jej trasa przebiega przez tereny 11 gmin (Kozienice, Sieciechów, Gniewoszów, Puławy, Żyrzyn, Końskowola, Kurów, Markuszów, Garbów, Niemce, Jastków). Długość linii wynosi 96,5 km.

Schemat przebiegu linii (KOZ-LSY) prezentuje poniższy wycinek mapy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (pełna wersja dostępna jest tutaj).

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna