Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Linia 220 kV Ostrołęka - Ełk

Linia 220 kV Ostrołęka - Ełk została wybudowana w 1984 r. Jej trasa przebiega przez tereny 12 gmin (Ostrołęka, Rzekuń, Lelis, Zbójna, Mały Płock, Kolno, Stawiski, Grabowo, Szczuczyn, Biała Piska, Prostki, Ełk). Długość linii wynosi 91,8 km.

Schemat przebiegu linii (OST-ELK) prezentuje poniższy wycinek mapy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (pełna wersja dostępna jest tutaj).

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna