Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Linia 220 kV Mikułowa - Polkowice

Linia 220 kV Mikułowa - Polkowice została wybudowana w 1961 r. Jej trasa przebiega przez tereny 10 gmin (Sulików, Platerówka, Siekierczyn, Lubań Śląski, m. Nowogrodziec, Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Chojnów, Chocianów, m. Polkowice). Długość linii wynosi 89,3 km.

Schemat przebiegu linii (MIK-POL) prezentuje poniższy wycinek mapy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (pełna wersja dostępna jest tutaj).

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna