Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Linia 220 kV Abramowice - Mokre

Linia 220 kV Abramowice - Mokre została wybudowana w 1970 r. Jej trasa przebiega przez tereny 10 gmin (m. Lublin, Głusk, Piaski, Krzczonów, Rybczewice, Gorzków, Rudnik, Nielisz, Zamość Stary, Zamość). Długość linii wynosi 78,4 km.

Schemat przebiegu linii (ABR-MKR) prezentuje poniższy wycinek mapy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (pełna wersja dostępna jest tutaj).

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna