Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Kto jest kim w inwestycji

 

 

W realizację inwestycji zaangażowanych jest kilka podmiotów. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. natomiast Wykonawcą jest Enprom SP. z o.o.INWESTOR:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Sieci Przesyłowej – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 


WYKONAWCA:

ENPROM Sp. z o.o. to prężna firma gwarantująca najwyższą jakość wykonywanych usług w branży elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym. Realizuje liczne kontrakty dla PSE, jak również innych polskich spółek dystrybucyjnych. Firma opiera się na doświadczonej, rzetelnej i doskonale wyszkolonej kadrze zarządzającej i nadzorującej prace, jak i pracownikach o wysokich kwalifikacjach i długoletnim stażu w branży elektroenergetycznej. Wieloletnie doświadczenie kadry oraz bogate zaplecze techniczno-sprzętowe pozwalają na skuteczną realizację wszelkich zadań z zakresu budowy, przebudowy oraz remontów linii wysokich i najwyższych napięć.

www.enprom.pl
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna