Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

O bezpieczeństwie elektroenergetycznym Polski stanowi niezawodny i sprawny Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Na KSE składają się urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

 Zanim energia elektryczna dopłynie do gniazdek w Państwa domach i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę. Czasem jest to nawet kilkaset kilometrów. Przesył energii na tak duże odległości – np. między województwami – jest możliwy dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Tworzą one system umożliwiający dostawy prądu, a potem jego dystrybucję – w sposób ciągły i nieprzerwany do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce.


W Polsce jest ponad 14 000 km linii przesyłowych, w tym blisko 6 000 km o napięciu 400 kV. Pozostałe niemal 8 000 km to linie o napięciu 220 kV, które są stopniowo zastępowane dużo bardziej wydajnymi połączeniami 400 kV. Te linie, zwane liniami najwyższych napięć (NN), służą do przesyłu energii z miejsc, gdzie prąd jest wytwarzany, do stacji elektroenergetycznych.  Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kV, energia przesyłana jest do mniejszych stacji, nazywanych głównymi punktami zasilania (GPZ). Tu następuje transformacja do poziomu średniego napięcia (najczęściej 15 kV, ale także 20 kV lub 30 kV) i rozdział energii do setek mniejszych stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasilana jest większość odbiorców końcowych, takich jak np. gospodarstwa domowe, firmy, szkoły czy szpitale. Tak energia elektryczna trafia do Państwa.

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna