Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Trwa spisywanie protokołów końcowych na linii Gdańsk Błonia - Olsztyn Mątki

Wykonawca zakończył już wszystkie zaplanowane prace. Linia 400 kV Gdańsk Błonia - Olsztyn Mątki przeszła gruntowny przegląd, wymieniono wyeksploatowane elementy. Aktualnie prowadzona jest weryfikacja szkód powstałych na działkach i spisywanie protokołów zajścia z terenu.

Zapisz

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna