Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Porozumienia z właścicielami działek

Na linii 400 kV Gdańsk Błonia - Olsztyn Mątki, zakończono spisywanie porozumień. W przypadku zdecydowanej większości działek, Wykonawca porozumiał się z ich właścicielami. Jedynie w odniesieniu do kilkunastu pojedynczych nieruchomości konieczne było rozpoczęcie procedur administracyjnych.


W zakresie linii 400 kV Kozienice – Lublin Systemowa, Wykonawca porozumiał się już ze wszystkimi właścicielami nieruchomości położonych na trasie tego połączenia. Zakończono zarówno prace jak i wypłatę odszkodowań. Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali stosowne odszkodowania.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna