Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Wykonawca kontynuuje rozmowy z właścicielami działek

Nasi przedstawiciele terenowi kontynuują rozmowy  z właścicielami nieruchomości położonych na trasie linii 220 kV Mikułowa - Polkowice. Celem wizyt jest podpisanie porozumień z właścicielami nieruchomości, nad którymi przebiegają linie i uzyskanie ich zgód na wejście na działki. Dzięki temu będziemy mogli dostać się do wybranych miejsc na linii i przeprowadzić konieczne prace eksploatacyjne. Wszyscy nasi przedstawiciele posiadają stosowne pełnomocnictwa do podpisywania z Państwem porozumień.


 

 

Zapisz

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna