Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Wkrótce rozpoczęcie prac eksploatacyjnych na linii 400 kV Gdańsk Błonia - Olsztyn Mątki

Większość stanowisk na linii 400 kV Gdańsk Błonia - Olsztyn Mątki została już przygotowana pod względem formalnoprawnym. Wykonawca pozyskał dotąd ponad 70% zgód właścicieli umożliwiających wejście na ich działaki.
W związku z tym, rozpoczęcie prac eksploatacyjnych na tych stanowiskach planowane jest na przełomie marca
i kwietnia 2017 roku.

Równolegle prowadzone są rozmowy z właścicielami pozostałych nieruchomości.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna