Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Broszury informacyjne dostępne w urzędach gmin na trasie linii 220 kV Mikułowa - Polkowice

Z końcem maja, przedstawiciele wykonawcy odpowiedzialnego za realizację prac odwiedzili włodarzy gmin, przez teren których przebiega linia 220 kV Mikułowa - Polkowice. Przedstawiono kluczowe informacje o inwestycji i zakresie planowanych prac.

Jednocześnie wykonawca pozostawił w urzędach gmin broszury informacyjne. Są one dostępne w Sulikowie, Platerówce, Siekierczynie, Lubaniu Śląskim, Nowogrodźcu, Bolesławcu, Warcie Bolesławieckiej, Chojnowie, Chocianowie i Polkowicach. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

 

 

 

 

Zapisz

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna