Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Komunikacja społeczna

Realizacja każdej inwestycji zawsze budzi zainteresowanie lokalnych społeczności. Dlatego też, równolegle do prac remontowych, Wykonawca prowadzić będzie działania z zakresu komunikacji społecznej.

Wszystkie osoby zainteresowane inwestycją, zachęcamy do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy, zaś dziennikarzy - zapraszamy do kontaktu przez Biuro Prasowe Inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna