Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów
odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV

 

Cel i znaczenie inwestycji

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa odgromowego linii najwyższych napięć. Oznacza to ich stabilniejszą pracę, co z kolei pozwoli zapewnić milionom odbiorców w całym kraju stabilne dostawy energii elektrycznej.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna